Arusha Zip Code and Post Code (Tanzania Postcodes and Zip Codes)

Arusha Postcode and Zip Code – Arusha was the country’s first metropolitan center to implement the new Postcode-based street, housing, and personal identity system.

Tanzania adopted a ‘Numerical’ postcode system on January 18, 2008, after testing it in Arusha since 2008. In contrast to the ‘Alpha-Numerical’ technique, the local Postcodes or Zip codes will be numerical. The former is extensively used around the world.

WARD/DISTRICT MTAA/VILLAGE KITONGOJI POSTCODE
ARUSHA CBD      
SEKEI Sanawari   23101
  Naurei    
  Mtaa wa AICC    
  Mtaa wa Mahakamani    
  Naura    
  Goliondoi    
KATI Bondeni   23102
  Pangani    
KALOLENI Kaloleni Magharibi   23103
  Mita 200    
  Kaloleni Mashariki    
LEVOLOSI Mtaa wa Levolosi   23104
  Majengo    
NGARENARO Kambi ya fisi   23105
  Darajani    
  NHC    
  TCA    
  Mita 200    
ELERAI Kware   23106
  Burka    
  Azimio    
  Shamsi    
  Samanga    
  Sacon    
  Remtula    
  Mama Musa    
  Ngurumo    
  Urundini    
  Shuma    
  Majengo “A”    
  Majengo “B”    
UNGA LIMITED Esso   23107
  Viwandani    
  Makaburi ya Baniani    
  Tindiga    
  Darajani    
  Osterbay    
DARAJA II Jamhuri   23108
  Alinyanya    
  Sanare    
  Ndarvoi    
  Darajani    
  Kati    
THEMI Themi Mashariki   23109
  Old Police    
  Corridor Area    
  AICC Flats    
  Kambarage    
KIMANDOLU Kitiangare   23110
  Tindigani    
  Kijenge Kaskazini    
  Kijenge Kusini    
OLORIENI Suye   23111
  Meirioti    
  Mwanama    
  Mbeshere    
  Moivoi    
  RC    
BARAA Kwa Mrefu   23112
  Sorenyi    
  Kiroshi    
  Ofisini    
  Kambi ya Chupa    
  Mferejini    
  Siara    
  Elkirouwa    
LEMARA Ilkirouwa   23113
  Olepholos    
  Korongoni    
  Kikwakwaru ‘A’    
  Kikwakwaru‘B’    
  Lemara Kati    
  Sunflag    
ENGUTOTO Block C1   23114
  Block C2    
  Block D    
  Block F    
  Block H    
  Block J    
SOKON 1 Lolovono   23115
  Longdong    
  Murriet    
  Kanisani    
  Sainevuno    
  Madukani    
SOMBETINI Simanjiro   23116
  Banda Mbili    
  Kirika ‘A’    
  Olamurraki    
TERRAT laitayok   23117
  Imitong’wa    
  Maskiria    
  Bondeni Kati    
  Olepolosi    
  Erangau    
  Olkungu    
  Engavunet    
MOSHONO Nanja   23118
  Moshono kati    
  Engosowash    
  T.Packers    
  Olkereyan kati    
  Laizer    
  LosirwayLaizer    
  Mtoni    
  Kalimaji    
OLASITI Kimindorosi   23119
  Olasiti Centre    
  Oloresho    
  Olkereyan    
  Burka    
  Olteves    
Moivaro Edanyoemasi   23120
  Moivaro kati    
  Shangarao    
  Ngurumaus    
  Sekei    
  Moshono Kaskazini    
Sinoni Makao Mapya   23121
  Olevolos    
  Olomokeya    
  Oljanvutian    
  Mlimani    
  Migungani    
  Engosengiu    
Muriet Bondeni   23122
  Kati    
  Mashariki    
  Murieti    
  Mlimani    
  Msasani    
  FFU    
  Eluanyi    
  Nadosoito Kusini    
  Ngorienito    
  Oldonyokumur    
  Embararwai    
  Kati    
Osunyai Jr Osunyai   23123
  Ngusero    
  Kirika ‘B’    
  JR    
Sakina Olmatejoo “A”   23124
  Navarana    
  Giriki    
  Olmatejo “B”    
  Mairiva    
  Sakina    
  Melamari    
Olmoti Olmoti   23125
  Ngaramtoni ya chini    
  Mlimani    
  Mirongoine    
  NAFCO    
ARUSHA      
Olturumet   Ekenywa 23201
    Seuri  
    Ilkuishini  
Mwandet Imbibia Sugumen 23202
    Mukulat  
    Imbibiakati  
  Losikito Lembolei  
    Lembashishi  
    Olomishira  
    Losirwa  
  Engalaoni Bombani  
    Lewawa  
    Ormukuna  
  Engurtoto Mbukara  
    Olorikoti  
    Shuleni  
    Enganalet  
Olkokola Olkejulenderit Kanda Sikiriet 23203
    Olbamba  
    Olkejulenderit  
  Ilkurot Ngaluma  
    Sarunga  
  Lengijave Ololua  
    Olbak  
    Iltulele  
    Kibori  
Oldonyosambu Oldonyosambu Madukani 23204
    Oldonyo- Sambu  
    Marurani  
  Lemong’o Lemong’o Juu  
    Ngivilat  
    Lemunge  
  Lemanda Lemanda  
    Zahanati  
    Enjock  
Musa Oloitushula Loolasho 23205
    Loolovon  
    Mashariki  
  Nengung’u Olkiloriti  
    Ngorienito  
  Olchorovus Enjoro Ondare  
    Emanyata  
    Engusero  
  Likamba Olomishira  
    Olovoni  
    Likamba  
    Eunoto  
    Enguvururana  
Kisongo Engorora Engorora Kati 23206
    Losinoni  
    Ematasya  
  Ilkerin Ilkerin Juu  
    Parselian  
    Naromuru  
  Lesiraa Losingira  
    Bwawani  
    Lesiraa  
    Mteelelu  
  Lovilukuny Lovilukuny  
    Loongululu  
Bangata Bangata Olevolos 23207
    Meereny  
    Engikaret  
  Midawe Nrukeny  
    Mangola  
  Sasi Sangananu  
    Nkoasei  
    Nkoaniche  
Sokon II Sokon II Simanjiro 23208
    Nambere  
    Ngoilenya  
    Ilkilorit  
    Longidare  
  Oldadai Kijave  
    Kivesi  
    Achi  
    Mishorori  
  Ngires Kiutu  
    Soyen  
    Olturoto  
    Olevolos  
    Ngoikaa  
    Kimelok  
Kiranyi   Kiranyi 23209
    Siwandeti  
    Ilkiurei  
    Namayana  
Olorien   Olorien 23210
    Olosiva  
    Mringa  
Ilkiding’a Ilkiding’a Mula 23211
    Lobulu  
    Ndikala  
    Laizer  
  Oloigeruno Oloigeruno  
    Naresho  
    Oltulele  
    Oldonyo  
  Ilkisongo Ilmelili  
    Ilkisongo Chini  
    Ilkisongo Juu  
Sambasha Sambasha Huduma 23212
    Ilparakwo  
    Mpakani  
  Shimboro ltingidi  
    Madukani  
    Muterian  
    Meduti  
  Timbolo Omelili  
    Masanga  
    Miunga  
    Naroki  
Kimnyaki Olmringaringa Saiboku 23213
    Shule  
    Josho  
    Melembuki  
  Olovolos Maendeleo  
    Wataalam  
    Vitendo  
    Juhudi  
  Kimnyaki Mitaroni  
    Lekako  
    Loinepunye  
    Wavii  
Olmotonyi   Ngaramtoni 23214
    Olmotonyi  
    Emaoi  
Oljoro Mirongoine Bondeni 23215
    Kigongoni  
    Kumbakumba  
  Oljoro Ujamaa  
    Olmotony  
    Kikedokini  
  Mbuyuni Endeves  
    Ilmitong’wa  
    Mbuyuni  
    Enjikaka  
Olturoto Kivulul Oloigero 23216
    Olmaret  
    Olmatejo  
  Oldonyosapuk Ilmadu  
    Oldonyo  
    Magwa  
    Karantini  
    Shuleni  
  Ilkirevi Olturoto  
    Oloirowa  
    Leshabari  
  Osunyai Ekenywa  
    Oldonyono  
    Osunyai  
Moivo   Moivo 23217
    Oltulelei  
    Oloresho  
    Sama  
    Ilkololorit  
Mlangarini Mlangarini Majengo 23218
    Mlangarini Kati  
    Bondeni  
  Kiserian Losilway  
    Loongiva  
    Keserian  
    Mbuni  
    Lesoit  
    Muungano  
    Mlimani  
    Olmararoi  
    Oloderit  
  Manyire Upendo  
    Majengo  
    Makao Mapya  
    Olmesera  
Nduruma Nduruma Olodenderit 23219
    Maroroi  
    Nduruma Kati  
    Nduruma madukani  
  Samaria Unguuni  
    Usandaweni  
    Kichangani  
    Samaria  
  Marurani Jamaika  
    Mururani Huduma  
    Marurani Kati  
    Mshikamano  
    Umoja  
  Maji Moto Zaire  
    Msumbiji  
    Kitongojini  
Bwawani Bwawani Kazamoyo 23220
    Bwawani  
    Olmavinu  
    Mwandeti  
    Lamolok  
    Majengo  
  Themi ya Simba Nyamagana  
    Songambele  
    Lemedeye  
  Mungushi Kibaoni  
    Burka  
    Mungushi  
    Galilaya  
  Kigongoni Darajani  
    Masaini  
Mateves Ngorbob Kambi Ya Maziwa 23221
    Sovoyo  
    Ematasia  
    Orngioswa  
    Olkaria  
  Lemugur Nguluvani  
    Engikaret  
    Sarovo  
Lemanyata Lemanyata RC mission 23222
    Lemanyata  
    Olmotony  
  Olkokola Olama  
    Engorika  
    Sando  
    Stesheni  
  Lenjani Lenjani  
    Matimu  
Oldonyowass Oldonyowass Sura 23223
    Oldonyowass  
    Mareu  
    sokoni  
  Losinoni Paturumani  
    Engedeko  
    Lesakartata  
  Engutukoit Engutukoit  
    Esirale  
    Madebe  
    Kaanani  
  Losinoni juu Losinoni juu  
    Namerok  
Laroi Laroi Mliman Farm 23224
    Namba  10  
    Laroi  
  Enjoro Enjoro  
    Namba 2 na 3  
  Kisima Cha Mungu Namba 13  
    Bwawani  
Kiutu Sekei Menyembere 23225
    Mbaavai  
    Meng’oriki  
    Jordan  
    Kivesi  
  Naurei Sokon Barazani  
    Osyaiti  
    Emayana  
  Engorika Embalakai  
    Rikoyan  
    Muruve  
    Kailas  
  Olgilai Kimelok  
    Laizer  
    Kivesi  
Tarakwa   Tarakwa 23226
    Saitabau  
Ilboru   Oltulelei 23227
    Meretu  
Arumeru      
Usa River   Ngaresero 23301
    Mji Mwema  
    Usa Madukani  
    Kwa Kisambare  
    Magadirisho  
    Mlima Siyoni  
    Magadini  
    Manyata Kati  
    Nganana  
Maji ya Chai Ngurdoto Bondeni 23302
    Mseseveni  
    Mburiashi  
    Msamaneni  
    Kati  
  Kitefu Masaaleni  
    TANESCO  
    Mkuuny  
    Kimandafu  
    Bondeni  
  Maji ya chai K/Centre  
    Kimandafu  
    Maji ya chai kati  
  Lerai Ngorika  
    Magadini  
    Lerai kati  
  Ngongongare    
Nkoaranga Nshupu Mlondo 23303
    Nshupu Asili  
    Kirima  
  Nkoaranga Telembo  
    Kombo “A”  
    Kombo “B”  
    Ngorika  
  Ngyani Marikanda  
    Saunyi  
    Nkoasakiri  
    Maweni  
    Teema  
Poli Ndatu Nkura 23304
    Mula  
    Kilalanic  
  Njoro Ntuwe  
    Njoro  
  Poli Rumale  
    Kereshu  
    Poli Kati  
Seela Sing’isi Sing’isi Nstoni 23305
    Mavinuni  
    Maringa  
    Kyaraa  
    Nkoafiri  
  Malala Chemchem  
    Madiira  
    Soweto  
  Seela Nandere  
    Seela Kati  
    Kibenu  
Akheri Patandi Duluti 23306
    Patandi  
    Tengeru  
    Mavinuni  
  Nguruma Nguruma Kati  
    Muraiweni  
    Manyire  
    Maksoru  
  Akheri Maringa  
    Nkoamalay  
    Ifuriny  
Nkoarisambu Mfulony Mfulony 23307
    Uluu  
    Nkoandoua  
    Nkoananya  
  Kimundo Kimundo  
    Damu  
    Shimbumbu  
    Nkoayaalo  
  Nkoarisambu Nkoarisambu  
    Ndoombo Kati  
    Ndoombo Mlimani  
Nkoanrua Nkoanrua Nkoarua kati 23308
    Kariva Kimunya  
    Murai Weny  
    Nkoambiaa  
    Shashony  
  Loita Nkoamala Loita  
    Nkoamaala  
  Kipande Nkoavele Kipande  
    Nkoavele  
Songoro Songoro Kyuta 23309
    Shara  
    Nkoasakuya  
    Nkwerari  
  Sura Manguva  
    Nshing’a  
    Nkoaroua  
    Mbolele  
    Kyareto  
  Ushili Ushili  
    Kyareto  
    Urolwatala  
  Urisho Kombo  
    Urishoanda  
    Kyareto  
    Uluboru  
    Mbolele  
  Mulala Kyuta  
    Nkoatila  
    Meto  
    Nkoanasari  
  Kilinga Bondeni  
    Mwaseny  
    Kisiwani  
    Kimandolu  
Ngarenanyuki Olkung’wado Lendoiya 23310
    Kwa Lock  
    Ilkrumun  
    Olkungwa’do  
    Kireeny  
    Mwekey  
  Ilkrumun Oldinga  
    Eslaley  
  Uwiro    
  Ngabobo    
  Kisimiri Chini    
  Kisimiri  Juu    
Kikwe Kikwe Malala 23311
    Huduma  
    Luwaini  
  Nambala Malala  
    Nganana  
    Njoro  
  Maweni Mboga  
    Posta  
    Maziwa  
  Karangai Miembeni  
    Bondeni  
    Mtoni  
    Nrumangeny  
Mbuguni Mbuguni Madukani 23312
    Kambi ya Tanga Kati  
    Dipu  
    Kambi ya Tanga Chini  
    Roman cathoric  
  Mikungani Shuleni  
    Kanisani  
    Mtoni  
    Msikitini  
    Komolo  
  Kikuletwa Msufini  
    Mnazi mmoja  
    Manyata  
    Kigongoni  
    Kati  
  Msitu wa Mbogo    
Makiba Valeska Huduma 23313
    Mwamko”A”  
    Songambele  
    Maendeleo  
    Mwamko B  
  Makiba Mabatini  
    Korona  
    Mtoni  
    Songambele  
  Patanumbe Mtoni  
    Dipu  
    Losteti  
    Tambarare  
    Ngarenanyuki  
  Majengo    
Maroroni Maroroni Kilimamoja 23314
    TANESCO  
    Kanani  
    Zaire  
    Nazareti  
  Samaria Bondeni  
    Kijenge  
    Zaire  
    Savana  
    Kati  
  Kwaugoro Zaire  
    Yeriko  
    Kilombero  
    Migandini  
    Magandini  
  Migandini Migandini  
    Magadini  
Kikatiti Kikatiti Kikatiti Mjini 23315
    Surumala  
    Nkoamangasha  
  Nasholi Mlimani  
    Kambi ya Mkaa  
  Sakila Chini Dachi  
    Luwaini  
    Olkononoi  
  Ngyeku Nkaosabaya  
    Mlimani  
    Ngyeku Kati  
    Chemchem  
  Sakila Ulukusare  
    Nrumangeny  
    Mkufini  
King’ori Mareu Mareu Senta 23316
    Kwa Philipo  
    Hospitali  
    Kwa Masika  
    Melatoi  
    Kwa Philipo B  
  Nkoansiyo Sikirari  
    Hospitali  
    Nkoaneema  
  King’ori Kwa Kirenga  
    Urisho  
    Madukani  
    Mseseweni  
  Nsengony Ntuwe  
    Mboreny  
    Nkoanoel  
    Chemchem  
  Nkoanoel Bondeni  
    Noel Senta  
  Mboreny Kidire  
    Nongili  
  Muungano Kwa Tulele  
    Manyata  
    Mulala  
    Mikaeli  
  Oldonyangiro Kwa Masika  
    Hospitali  
    Oldonyongiro  
    Kwa Petro  
Leguruki Leguruki Mlimani 23317
    Madukani  
    Noseiya  
  Nkoasenga Maamgalio  
    Seneto  
    Bwawani  
    Center  
  Miririny Sukuta  
    Lolera  
    Sinai  
  Kandashe Mianzini  
    Saoinaju  
    Centre  
  Shishton    
  Maruango    
Shambarai Burka Shambarai Burka Shambarai kati 23318
    Huduma  
    Tumaini  
  Kerikenyi Sofia  
    Nduruma  
    Mandela  
  Msitu wa Mbogo Tankini  
    Kampuni  
    Huduma  
    Madukani  
    Kati  
  Kambi ya Tanga Juu Songambele  
    Kaza Moyo  
    Barbaraba Kuu  
    Kambi ya Tanga Juu  
Majengo Kaloleni Ewasi 23319
    Kaloleni  
    Bondeni  
  Majengo Kati Majengo Kati  
    Olmara  
    Huduma  
  Engatani Engatani  
    Mtoni  
    Majengo dipu  
Malula Kolila Kolila 23320
    Nrumangeny  
  Ngejusosia Maangashiny R.C  
    Ngejusosia Kati  
    Makao mapya  
  Nrumangeny Nrumangeny  
    Chemchem  
    Amani  
  Malula Malula Mjini  
    Mikuuni  
    Relini  
    Krismass  
    Maretoni  
    Mlimani  
    Rc  
    Rc Kati  
Uwiro Uwiro Kimosonu 23321
    Kyamakata  
    Iyan  
    Nnkuuny  
    Mukuru  
  Kisimiri Juu Zahanati  
    Jamgwale  
    Luwai  
  Kisimiri Chini Uzunguni  
    Lengare  
    Karafia  
Ngabobo Ngabobo Oltepes 23322
    Ngabobo  
    Tank  
  Oltepes Mwinuko  
    Kilimasimba  
    Mawasiliano  
  Tank Madukani  
    Tank  
    Majengo  
Maruvango Maruvango Kaveshe 23323
    Centre  
    Kwatulele  
    Makivaru  
  Shishtony Itingare  
    Shishtony  
    Noseiya  
    Lerai  
  Mbaaseny Nombeko  
    Mbaaseny  
    Songambele  
  Mouwara Hazina  
    Mburiashi  
    Mouwara Centre  
Imbaseni Ngongongare Arauyo 23324
    Napoco  
    Mtoni  
    Mamuna  
  Kiwawa Arudeco  
    Kiwawa  
    Bondeni  
  Imbaseni Sokoni  
    Chemchem  
    Shuleni  
    Kanisani  
    Tangini  
Ambureni Ambureni Msorongo 23325
    Urony  
    Ambureni  
  Shangarai Moivaro  
    Loruvani  
    Machumba  
Nkoanekoli Nkoanekoli Nkoanekoli 23326
    Kwa Mangusha  
    Nkoagiroi  
    Loya  
    Mamire  
    Juakali  
  Nkure Nkure  
    Nkoagiriki  
    Nkoakirua  
  Sangananu Huduma  
    Stoo  
Monduli   Uzunguni  
Monduli Mjini   Monduli Magharibi 23401
    Monduli Mashariki  
    Sisoni Kati  
    Sabasaba  
Engutoto Mlimani Mlimani Magharibi 23402
    Mlimani Mashariki  
    Mlimani Mash.Kati  
    Mlimani Magh. Kati  
  Sinoni/Ngarash Sinon kusini  
    Ngarash Juu  
    Ngarash  
  Olarash Lengine  
    Lositeti  
    Orkaria  
    Lesale  
Sepeko Mti Mmoja Noongoijo 23403
    Sepeko  
    Megwara  
  Arkaria Alkaria  
    Oloodo Lalkaria  
    Almaloroi  
    Eseki  
  Lendikinya Mugumanyokie  
    Lendikinya  
    Murundawa  
  Arkatan Nadosoito  
    Ardai  
    Megwara  
    Karatini  
Monduli Juu Emairete Alasai 23404
    Orketurai  
    Emairete  
    Imorijo  
    Irkungu  
  Eluai Lermahir  
    Kilasho  
  Enguiki Nengiloriti  
    Loimaroro  
    Ormeli  
Meserani Meserani Juu Loosingiran 23405
    Duka bovu  
    Shakape  
    Ingokumet  
    Mussa  
    Duka mbili  
  Meserani Bwawani Loolera  
    Embararwai  
    Lipisiek  
Moita Moita Kiloriti Embararuai 23406
    Erangau  
    Konyori  
    Arkina  
    Einoti  
  Kiloriti Kipok Lemugur  
    Orkisima  
    Engikaret  
  Loolera Lovilokuny  
    Loolera  
    Edoinyo  
  Moita Bwawani Endipidapoi  
    Nasisini  
    Orkolili  
    Kitosokoine  
    Naalarami  
  Kilimatinde Silongoi  
    Noongai  
    Kilmatinde  
    Kitosokoine  
    Einito  
Lolkisale Lolkisale Lolkisale A 23407
    Lolkisale B  
    Ndarpoi  
    Makao Mapya  
  Nafco Osilalei  
    Loongolwa B  
    Loongolwa C  
  Tukusi Makao mapya  
    Nakweni  
    Chemchemi  
Mswakini Naitolia Ormangwai 23408
    Engusero  
  Mswakini Chini Lamosamo  
    Engasiti  
    Shuleni  
  Mswakini Juu Landilen  
    Orbukoi  
    Msimamo  
Esilalei Losirwa Losirwa Juu 23409
    Losirwa Chini  
    Olemit  
    Mti wa Kliniki  
    Losirwa  
    Makao Mpaya  
  Baraka Baraka  
    Belgiji  
    Enguraisi  
  Esilalei Ndepesi  
    Makuyuni Masaini  
    Esimiti  
    Shuleni  
    Kanisani  
  Oltukai Oltukai  
    Engusero  
    Simbi  
    Ilera  
  Mungere Mungere  
    Kambi ya Mkaa  
    Enoloo  
Mto wa mbu Barabarani NHC 23410
    Korea Kusini  
    Korea Magharibi  
    Korea Kaskazini  
  Kisutu Mnazi Mmoja  
    Uwanja wa  Barafu  
    Kisutu Kati  
  Jangwani Jangwani Ziwani  
    Magomeni A  
    Magomeni B  
  Magadini Magadini A  
    Magadini B  
    N.H.C  
    Sokoni  
Majengo Majengo Majengo A 23411
    Majengo B  
    Majengo C  
    Majengo D  
  Migombani Kirurumo  
    Migombani Chini  
    Magadini  
    Njoro  
    Migombani Kati  
    Migombani Juu  
    Mlimani Park  
Makuyuni Makuyuni Makuyuni Mjini 23412
    Makuyuni Juu  
    Esimangori  
    Saburi  
    Lemiyoni  
  Naiti Naiti shuleni  
    Lambo  
    Orkisima  
  Mbuyuni Njoro  
    Barabarani  
    Loolea  
Lepurko Lepurko Shuleni Endarara 23413
    Loyongo  
    Mguu wa zuberi  
  Loosimingor Engirigisi  
    Engiloriti  
    Orkisima  
    Noosuyan  
    Milimani  
  En’garooji Endupasat  
    En’garooji  
    Mlimani  
  Nanja Mguu wa Zuberi  
    Noondimito  
    Nanja  
Selela Selela Shuleni 23414
    Nadosoito  
    Bomba  
    Ndinyika  
    Ranch  
  Mbaash Oltepesi  
    Iklorkor  
    Injoroi  
Engaruka Engaruka Juu Mulla 23415
    Madukani  
    Arushani A  
    Arushani B  
    Lepolosi B  
  Oldonyo Lengai Irkung  
    Donyonaado  
    Migombani  
    Kiseriani  
    Irkung  
    Ngoisuk  
  Engaruka Chini Engaruka chini  
    Alapalasek  
    Lapalsek  
    Endepesi  
    Nengalash  
    Engorika  
    Nderash  
    Ndimi  
  Rerendeni Mkao  
    Naisijo  
    ormesuli  
    Eng’oswa  
    ormunishoi  
Mfereji Idonyonaado Irkung 23416
    Idonyo  
    Naado  
  Mfereji Emarti  
    Puslukunya  
    Imbopon’g  
  Emurua Olndemwai  
    Noonderkes  
    Orbil  
  Komesha Lengolong  
    Noomakarani  
    Orkeju  
Lashaine Lashaine Orng’oswa 23417
    Lashaine  
    Sepeko  
  Orkeswa Loding’oro  
    Engoshuku  
    Orkeswa  
Naalarami Naalarami Irkidomunge 23418
    Naalarami  
    Idonyo  
  Lengiloriti Lengiloriti  
    Losiririmi  
  Engorika Kirurum  
    Tuliang’atuny  
Lemooti Lemooti Lemooti 23419
    Oloriso  
    Lesidai  
  Longoolwa A Longoolwa A  
    orkisima  
    Odonyo  
    Engosipa  
  Oldonyo Nyorit A  
    Nyorit B  
    Lengijape  
    Oldonyo  
Migungani Migungani A Mnada wa Zamani 23420
    Roman Catholic  
    Comwex  
    Popo  
  Migungani B Migungani Kusini  
    Makao Mapya  
    Migungani Mashariki  
  Kigongoni Miembeni  
    Amani  
Longido   Bondeni  
Longido Longido Madukani 23501
    Shuleni  
Kimokouwa Kimokouwa Iltilal 23502
    Endepesi  
    Loloiboni  
  Eworendeke Sikarda  
    Matiani  
    Lesoit  
    Eworendeke  
Namanga Namanga Mtaa wa saba 23503
    Buguruni  
    Kisongo  
    Kisongo B  
    Kisongo C  
    Mlimani  
    Makao mapya  
Tingatinga Tingatinga Orro 23504
    Namba 1  
    Madukani  
  Ngereyani Ngungósunyai  
    Madukani  
    Okii  
    Embong’et  a  
    Embong’et b  
    Kibangasi  
    Ngobeni  
    Ildonyo  
Olmolog Elerai Ormoti 23505
    Eleraikati  
    Erangau  
  Olmolog Elwaai  
    Mshaloni  
    Engatani  
  Lerang’wa Mukao  
    Lerang’wa  
Kamwanga Kamwanga Nagilengos 23506
    Lalarashi  
    Mlimani park  
    Lepayon  
    Emurutoto  
  Kitenden Kitenden  
    Misigiyo  
    Engokola  
  Irkaswa Mkulima  
    Kilimanyuki  
    Mzalendo  
    Kijiweni  
Engikaret Engikaret Indemwa 23507
    Osinyai  
    Embalwa  
  Kiserian Engasurai  
    Ngóswani  
    Oldonyolaandare  
    Manau – sitet  
Elang’atadapash Elangátadapash Nginye 23508
    Ndarakwa  
    Losinoni  
  Olchoronyokye Olchoronyokye  
    Larkaria  
    Indaleta  
  Sokon Sangei  
    Sokon  
    Kingúna  
Ketumbeine Orkejuloongishu Madukani 23509
    Ewasolturoto  
  Engushai Endonyonaju  
    Euwasnamanaa  
    Mbarangati  
  Armanie Parmanja  
    Irbilin  
    Ingolili  
  Lopolosek Imbilin  
    Lopolosek  
    Ioorbilin  
Mundarara Mundarara Less mundarara 23510
    Olorien  
    Olongelu  
    Katarini  
    Injalay  
  Orgira Ingondin  
    Engutoto  
  Orpurkel Loosoito  
    Engosokwan  
  Lesingéita Oldoinyo  
    Ndepes  
    Lelek  
Engarenaibor Ngoswak Naripi 23511
    Ngoswak  
  Mairowa Madukani  
    Losiaiti  
    Engutokorgos  
    Engongu  
    Nesongoyo  
  Karao Ilchoroi  
    Oltepes  
    Ingoisuk  
  Sinonik Empopongí  
    Ngerin  
  Kimwati Loonjoito  
    Kimwati  
    Kwenia  
Matale A Matale A Alakirikir 23512
    Matakase  
    Matale c  
    Iringong’wen  
  Matale B Emurutoto  
    Emesera  
Gelai Lumbwa Lumbwa Esokonnoi 23513
    Ndinyika  
    Engirirati  
    Irmanyara  
    Elesoti  
  Alaililai Loomboori  
    Osinoni  
    Orkungúrangai  
  Ilchangitsapukin Naarmanyara  
    Ilchangítsapukin  
    Naudo  
  Wosiwosi Naipandi  
    Kipii  
    Loorbilin  
Gelai Meirugoi Meirugoi Loondolwo 23514
    Ngóingói  
    Armanie  
    Madukani  
    Lailupa  
    Oldung’oro  
    Endirima  
  Loondolwo/Esirwa Armanie  
    Orpura  
    Mariki  
  Magadini Esirwa  
    Oldonyolengai  
    Naikarikar  
Ilorienito Ilorienito Imburia 23515
    Motoon  
    Oreteti  
  Nadaare Alairataat  
    Enjoreangata  
    Ilopon  
  Losirwa Kisambi  
    Osinoni  
    Olomuki  
    Loolturot  
    Lesoit  
Orbomba Orbomba Orbomba 23516
    Elangátamukutan  
    Olchurai  
    Oldorko  
  Oltepesi Oltepesi  
    Mlimani  
    Oltinga  
    Darajani  
    Iriro  
  Ranchi Naalarami  
    Loosikito  
    Laaltarai  
    Imbilin  
Noondoto Noondoto Ingutot 23517
    Naamalasin  
  Engusero Noondemwa  
    Olchurai  
Sinya Ildonyio Oltinga 23518
    Oldoinyio  
    Olokii  
  Leremeta Leremeta  
    Engusero  
    Esoitnarok  
  Endonyemali Endonyemali  
    Engutoto  
    Oltepes  
Karatu   Kitabarne  
Karatu   Kati 23601
    TFA  
    Maliasili  
    Slahhamo  
    Manyara  
    Mangafi  
    Barazani  
    NMC  
    Bwawani  
    Mazingira Bora  
    Bomani  
Ganako   Ayalabe Magharibi 23602
    Ayalabe Kusini  
    Ayalabe Kaskazini  
    Ayalabe Mashariki  
    Kiwandani  
    Sabato  
    Tloma  
    Kambi ya Nyoka  
    Kilimani Mashamba  
    Huduma  
    Kilimani  
    Ganako  
    Haymu  
    Ngorongoro  
Rhotia Kilimamoja Sangaryan 23603
    Changarawe  
    Kibaoni  
    Park  
  Huduma Soweto  
    Sahhata  
    Kirurumo  
    Ayatsere  
  Rhotia Kati Rhotia Juu  
    Rhotia Kati  
  Marera Marera kati  
    Huduma  
    Dipu  
  Kilimatembo Kilimatembo Barabarani  
    Huduma  
    Kilimatembo Juu  
    Gilala  
  Kainam Rhotia Kainam Kusini  
    Jaranjar  
    Hareabi  
  Chemchem Aslini  
    Huduma  
    Mbulumbulu  
Mbulumbulu Slahhamo Tloma 23604
    Wheat Scheme  
    Gendaa  
    Aslini  
    Tloma Do Dirangw  
  Kambi ya Simba Seay Juu  
    Seay Chini  
    Sahhata  
    Tlawi Juu  
    Tlawi Kati  
    Harki  
  Lositete Kituma  
    Selela  
    Lengipima  
  Upper Kitete Kati  
    Antsi  
    Qangari  
    Bonde la Faru  
    Tloma  
    Saba saba  
    Juu  
  Kitete Njoro  
    Tloma Do Hhawu  
    Barai  
    Fitsa  
Endamarariek Endamarariek Ayaraat 23605
    Endamarariek  
  Gidbasso Aslin  
    Baghayo  
    Antsi  
    Tloma  
    Shangit  
  Endallah Manusay  
    Shangit  
    Endallah  
  Masabeda Masabeda  
    Kinihhe  
    Fitsa  
  Getamock Hambal  
    Kwandal  
    Gendaa  
  Mahhahha Garanthi  
    Antsi  
    Mahhahha  
    Kinihhe  
  Bassodawish Amafala  
    Gwandumehhi  
    Gwandumehhi Tlawi  
    Baray ‘A’  
  Shangit Tiita  
    G/Tlawi  
    Manusay  
  Khusumay Tla’a  
    Antsa  
    Slahhamo  
    Mibuyu Miwili  
Buger Ayalaliyo Antsi 23606
    Ayloi  
    Gehandu  
  Buger Gahabiya  
    Ayabea  
    Antsi-Gamdi  
    Ayalabe  
  Endonyawet Krash  
    Senta  
    Kreta  
    Garantli  
Kansay Kansay Endagesh 23607
    Kainam  
    Kansay Kati  
    Harki  
  Ng’aibara Ngaidadu  
    Barakta  
  Kambi ya Faru Dum  
    Gendaa  
    Geer  
  Laja Endang’u Mashariki  
    Yamuraat  
    Endagesh  
  Umbangw’ Endang’u Magharibi  
    Umbangw’  
    Darangu  
    Tloma Awaki  
    Laja  
Endabashi Endabash Dakwtler Mashariki 23608
    Dakwtler Magharibi  
    Mangisa  
    Saramay  
  Endagem Murus  
    Genai  
    Senta  
    Laja  
  Qaru Ayaraat  
    Qaru  
  Kosi Kosi  
    Migangw  
    Saramay  
    Burgeda  
  Kinihhe Lambo  
    Kreta  
    Kinihhe  
    Senta  
    Msasani  
Qurus Gyekrum Lambo Gwandumehhi 23609
    Lambo Kaskazini  
  Gendaa Gendaa  
    Naray  
    Titiwi  
    Masabeda  
    Sekondari  
  Gongali Kati  
    Baghar  
    Kinihhe  
    Haydom  
  Qorong’aida Magesho  
    Ampa  
    Asilini  
    Qangari  
  Qurus Gidmaja  
    Menday  
    Kati  
  Bashay Butiama  
    Hallet  
    Umbe  
    Ufana  
  Doffa Doffa Juu  
    Njiapanda  
    Qanghari  
    Mefurda  
Oldeani Oldeani Oldeani Kati 23610
    Posta  
    Oldeani Ng’ambo  
    T.E.C  
    Ascona  
    Kiran  
    Ben-dhu  
  Kiwanja O.C.E.  
    Nitin  
    Shah  
    Edelweiss  
    Idara ya Maji  
    Darajani  
    Huduma  
Daa Changarawe Comworks 23611
    Tloma  
    Intsi  
    Sableta  
  Endashangwet Wagh’asi  
    Kati  
    Chemchem  
    Segenge  
    Yudeck  
  Mang’ola Juu Gendaryandi  
    Yudeck  
    Kitangw Doffa  
    Simhha ‘A’  
    Simhha ‘B’  
    Midabini  
  Makhoromba Saidori  
    Endang’adi  
    Tloma  
    German  
Mang’ola Mang’ola Barazani Mayfola 23612
    Naray  
    Kisimangeda  
    Sasgwenju  
    Mswakini  
    Milangarini  
    Mbuyu Senta  
    Shuleni  
    Mibuyu Miwili  
    Antsa  
  Laghangareri Mudeland  
    Gendarga  
    Butahe  
    Nguvukazi  
    Majimoto  
  Maleckchand Maghanyo  
    Gidaburjeck  
    Bugharga  
    Gidabesh  
    Masiyeda  
Baray Qangdend Kambi ya Simba 23613
    Kigongoni  
    Mbuyuni  
    Murus  
    Kati  
    Mwembeni  
    Mkwajuni  
    Mandagew  
  Mbuga Nyekundu Baray  
    Mipomeni  
    Mbuyuni  
    Darajani  
  Jobaj Shuleni  
    Kisiriri  
    Gidabugharga  
    Miembeni  
  Dumbechand Chemchem  
    Gilodabeshta  
    Mbuyuni  
    Dumbechand  Kati  
    Mzambarauni  
    Eshaw  
    Gidamilanda  
  Matala Masolage  
    Haydesh  
    Shuleni  
    Ibanka  
  Endesh Derajida  
    Endesh  
    Mohadagew  
Endamaghang Mikocheni Endabesh 23614
    Hareabi  
    Kisimangeda  
  Endamaghang Migungani  
    Jangwani  
Ngorongoro   Getawasan  
Orgosorok   Loliondo Mashariki 23701
    Loliondo Magharibi  
    Orkiu Chini  
    Bwawani  
    Ndipilikwa  
    Njorwetin  
    Kapongoni  
    Makalasinga  
    Lekodya  
    Wasso  
Oloirien/ Magaiduru Oloirien Oloirien 23702
  Magaiduru Magaiduru  
  Oldonyowas Oldonyowas  
  Wasso Wasso  
Oloipiri Oloipiri Oloipiri 23703
    Orkuyene  
    Esero  
  Sukenya Embaash-Oloipiri  
    Engototo  
    Orongai  
    Oloikoboi  
Enguserosambu Enguserosambu Enguserosambu 23704
  Ng’arwa Ng’arwa  
  Naan Naan  
  Orkiu Juu Orkiu Juu  
Samunge Samunge Rela 23705
    Samunge  
    Hahara  
    Mijiti  
  Mugongo Mugongo  
    Mageri  
    Lukerene  
  Yasimdito Eyasi  
    Mdito  
    Bwelo  
  Mageri Mageri  
Maalon Loosoito Loisoiti 23706
    Emurwadikir  
    Ndipilikwan  
  Maalon Sitet  
    Maaloni  
    Ndung’orot  
    Lepolosi  
  Oloswashi Kipambi  
    Looruka  
    Loswashi  
    Ngishupusi  
  Ngobereti Engoberiti  
    Emarti  
    Eleleshwa  
Arash Arash Engutoto 23707
    Engorika  
    Arash  
    Losekenja  
    Lamnyan A  
  Ormanie Ormanie  
    Lokia  
    Oltepesi  
  Mbuken Mbuken  
    Osukumwa  
    Esunguroi  
  Olalaa Olalaa  
    Lamnyani B  
    Naisongoyon  
    Ngariapus  
    Ormanie  
    Oltebes  
    Oiti  
    Engereyan  
    Mbuken  
    Osukunwa  
Soitsambu Kirtalo Naidikidiko 23708
    Irimisigyo  
    Empopong  
    Olosirwa  
  Mondorosi Ochoki  
    Olepolosi  
    Mondoros  
    Enadooshoke  
  Soitsambu Emborom  
    Mondoros  
    Empoponja  
    Njoroi  
    Sukenya  
    Kirtalo  
    Enadoshoke  
Ololosokwan Ololosokwan Olaika 23709
  Mairowa Olokinuka  
  Njoroi Oiti  
    Elitipisi  
Digodigo Digodigo Bwelo 23710
    Makurehendane  
    Ndelane  
    Rane  
    Digodigo Madukani  
Oldonyosambu Oldonyosambu Oldonyosambu 23711
    Katolegani  
    Ndelane  
  Jema Jema  
    Sughu  
    Buna  
Sale Sale Marongorene 23712
    Jamusi  
    Kibalo  
Pinyinyi Pinyinyi Pinyinyi 23713
    Masusu  
    Orbilin  
    Ndinyika  
    Embaas  
Malambo Malambo Sanjan 23714
    Olchorro  
    Manang  
  Madukani Madukani  
    Ndinyika  
    Ng’abolo  
    Engututo  
Olbalbal Meshil Meshil 23715
    Ngurumaan  
Alailelai Alailelai Alailelai 23716
    Ikirangaren  
  Bulati Haunok  
    Bulati  
    Irmejiro  
    Naabast  
  Sendui Sendui  
Naiyobi Naiyobi Iltulete 23717
    Lera  
    Engomei  
    Enong’oto  
  Itulele Engaruka juu  
    Engaruka chini  
  Kapenjiro Makosen  
    Orkokola A  
    Sinoni  
    Orkokola B  
Nainokanoka Olchamiolock Olchamiolock 23718
  Nainokanoka Nainokanoka  
    Muunge  
    Oldonyowas  
    Embulimbuli  
  Irkeepus Irkeepus  
    Lopoles  
    Loredhi Juu  
    Loresho chini  
Ngorongoro Oloirobi Emotoni/Ndepes 23719
    Kayapus  
    Oloirobi/Malanja  
  Mokilal Malanjaa  
  Kayapusi Ngutotosumbati  
Enduleni Enduleni Esirwa 23720
    Enduleni Madukani  
    Lajang’a  
    Aldalpoi  
    Esiriwa juu  
    Losilale  
  Nasporioong Nasporioong  
    Donyo  
    Ngoyapase  
    Ndian  
    Olmekeke  
Kakesio Kakesio Madukani 23721
    Ingutoti  
    Ngoitere  
    Ngairishi  
  Osinoni Olgumi  
    Ngereyeni  
    Ngidokun  
Ngoile Ngoile Ngoile 23723
    Ngololaa  
    Loomunyi  
Misigiyo Kaitakiteng Kaita juu 23724
  Longoojo longojoo  
  Misigyo Katekiteng  
    Misigyo/Olongojiok  
    Mokilal Ndores  
Eyasi Olpiro Mushorjoga 23725
    Oldogom  
    Olpiro Kati  
  Masumburai Loongileji  
    Langali  
Alaitolei Esere Mugongoroni 23726
    Olmot  
    Esere  
  Engeshei Engeshei  
    Lengeldina  
    Sarufa  
  Alaitolei Olpiri  
    Olkereketa  
    Mgororoni  
Kirangi Kisangiro Kirangi 23727
    Kisangiro  
    Meje  
  Mugholo Bwelo  
    Mugholo  
  Tinaga Tinaga  
    Maribane  
Engaresero Engaresero Naiboroso 23728
    Reparkashi  
    Engaresero  
    Monic  
Piyaya Kesile Esilalei 23729
    Kesile  
    Ngorika  
    Elerai  
  Piyaya Madukani  
    Sengeretuny  
    Olopiriki  

Leave a Comment